by Edna Spennato Mundo dos Sonhos/ World of dreams

final-beloved-children-of-gaza1
SOURCE: mundosonhos